sự vô cùng thích thú
câu, diễn đạt
1.まんえつ 「満悦」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

DUYỆTエツ
MÃNマン、バン