sự vô danh
danh từ
1.むめい 「無名」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

DANHメイ、ミョウ
VÔ,MÔム、ブ