sự vô hình
danh từ
1.むけい 「無形」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

VÔ,MÔム、ブ
HÌNHケイ、ギョウ