sự vô lại
danh từ
1.ぶらい 「無頼」 [VÔ LẠI]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

VÔ,MÔム、ブ
LẠIライ