sự vô sỉ
danh từ
1.むち 「無恥」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

SỈ
VÔ,MÔム、ブ