sự vô sinh
danh từ
1.ふにん 「不妊」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NHÂMニン、ジン
BẤTフ、ブ