sự vô tâm
danh từ
1.むしん 「無心」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TÂMシン
VÔ,MÔム、ブ