sự vô tận
danh từ
1.とこ 「常」 [THƯỜNG]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THƯỜNGジョウ