sự vô tình
1.むじょう 「無情」​​
danh từ
2.ひじょう 「非情」 [PHI TÌNH]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHI
TÌNHジョウ、セイ
VÔ,MÔム、ブ