sự vô tình
danh từ
1.ひじょう 「非情」 [PHI TÌNH]​​
2.むじょう 「無情」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHI
TÌNHジョウ、セイ
VÔ,MÔム、ブ