sự vô trách nhiệm
câu, diễn đạt
1.むせきにん 「無責任」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

VÔ,MÔム、ブ
NHIỆMニン
TRÁCHセキ