sự vô tri
danh từ
1.むち 「無知」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

VÔ,MÔム、ブ
TRI