sự vô trùng
danh từ
1.むきん 「無菌」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

VÔ,MÔム、ブ
KHUẨNキン