sự vô vi
danh từ
1.むい 「無為」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

VÔ,MÔム、ブ
VI