sự vô ý thức
câu, diễn đạt
1.むいしき 「無意識」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

Ý
THỨCシキ
VÔ,MÔム、ブ