sự vong ân
danh từ
1.ぼうおん 「忘恩」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

VONGボウ
ÂNオン