sự vui tươi
danh từ
1.めいろう 「明朗」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

LÃNGロウ
MINHメイ、ミョウ、ミン