sự vun trồng
danh từ
1.ようせい 「養成」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THÀNHセイ、ジョウ
DƯỠNGヨウ、リョウ