sự vững chãi
danh từ
1.ごうけん 「剛健」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

KIỆNケン
CƯƠNGゴウ