sự vượt biên giới
câu, diễn đạt
1.えっきょう 「越境」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CẢNHキョウ、ケイ
VIỆTエツ、オツ