sự vuốt ve kích thích trước khi giao hợp
câu, diễn đạt
1.ぜんぎ 「前戯」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TIỀNゼン
ギ、ゲ