sự xa rời
danh từ
1.そえん 「疎遠」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

VIỄNエン、オン
ソ、ショ