sự xâm hại
danh từ
1.しんがい 「侵害」​​
câu, diễn đạt
2.しんがい 「侵害」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

XÂMシン
HẠIガイ