sự xây dựng tính cách
câu, diễn đạt
1.くんいく 「訓育」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HUẤNクン、キン
DỤCイク