sự xe chỉ và dệt
câu, diễn đạt
1.ぼうしょく 「紡織」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ sự xe chỉ và dệt

1. Nghệ thuật dệt
紡織術

Kanji liên quan

CHỨCショク、シキ
PHƯỞNGボウ