sự xem qua
danh từ
1.したみ 「下見」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HẠカ、ゲ
KIẾNケン