sự xem xét kỹ càng
câu, diễn đạt
1.ぎんみ 「吟味」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NGÂMギン
VỊ