sự xem xét lâu
câu, diễn đạt
1.ちょうこう 「長考」 [TRƯỜNG KHẢO]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TRƯỜNGチョウ
KHẢOコウ