sự xem xét rõ ràng
câu, diễn đạt
1.めいさつ 「明察」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

MINHメイ、ミョウ、ミン
SÁTサツ