sự xem xét trước
câu, diễn đạt
1.ないけん 「内検」 [NỘI KIỂM]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NỘIナイ、ダイ
KIỂMケン