sự xét duyệt
danh từ
1.レビュー​​

Thảo luận, đóng góp