sự xinh xắn
danh từ
1.キュート​​
2.ナイス​​

Thảo luận, đóng góp