sự xinh xắn
1.ナイス​​
danh từ
2.キュート​​

Thảo luận, đóng góp