sự xoa bóp
1.マッサジ​​
danh từ
2.あんま 「按摩」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ sự xoa bóp

1. người xoa bóp, nhân viên xoa bóp
〜 者

Kanji liên quan

ÁNアン
MA