sự xuất hiện trên màn ảnh lần đầu tiên
câu, diễn đạt
1.デビュー​​

Thảo luận, đóng góp