sự xuất ra
danh từ
1.ししゅつ 「支出」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

XUẤTシュツ、スイ
CHI