sự xuất xứ
danh từ
1.しゅっしん 「出身」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

XUẤTシュツ、スイ
THÂNシン