sự xuềnh xoàng
danh từ
1.じみ 「地味」 [ĐỊA VỊ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐỊAチ、ジ
VỊ