sự xui khiến
danh từ
1.しさ 「示唆」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THỊジ、シ
TOA