sự xung đột bên trong
câu, diễn đạt
1.ないそう 「内争」 [NỘI TRANH]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NỘIナイ、ダイ
TRANHソウ