sự xung khắc
danh từ
1.しょうとつ 「衝突」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐỘTトツ、カ
XUNGショウ