tất cả
phó từ
1.あらゆる 「有らゆる」​​
2.いちどう 「一同」​​
3.ことごとく 「悉く」​​
4.のこらず 「残らず」​​
5.ぜんぶ 「全部」​​
6.まん 「万」 [VẠN]​​
danh từ
7.すべて 「全て」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ tất cả

1. hãy nói cho tao tất cả những gì mày biết
君の知っていることを残らず聞かしてくれ
2. Đúng, đúng là như vậy đấy, bạn sẽ làm tổn thương tất cả mọi người trong gia đình bạn
con trai, con gái và chồng
3. công việc đã xử lý xong tất cả
仕事は悉く片付いた
4. Thống kê tất cả ~
〜が一緒になった全て

Kanji liên quan

VẠNマン、バン
ĐỒNGドウ
BỘ
NHẤTイチ、イツ
HỮUユウ、ウ
TOÀNゼン
TÀNザン、サン