tên hiệu phong cho người đã mất
câu, diễn đạt
1.ついごう 「追号」 [TRUY HIỆU]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HIỆUゴウ
TRUYツイ