thu xếp
động từ
1.うちあわせる 「打ち合わせる」​​
2.しくみ 「仕組みする」​​
3.せいりする 「整理する」​​
4.ちょうせいする 「調整する」​​
5.はいちする 「配置する」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ thu xếp

1. thu xếp thời gian với các thành viên khác
ほかのメンバーと時間の打ち合わせをする

Kanji liên quan

シ、ジ
CHỈNHセイ
PHỐIハイ
TỔ
TRÍ
HỢP,CÁPゴウ、ガッ、カッ
ĐẢダ、ダアス
ĐIỀUチョウ