tiền thuế thân đóng cho thành phố
1.しみんぜい 「市民税」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THỊ
THUẾゼイ
DÂNミン