tính cách thực của ai đó
câu, diễn đạt
1.しょうたい 「正体」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHÍNHセイ、ショウ
THỂタイ、テイ