Tổ chức phát triển năng lượng Triều tiên
câu, diễn đạt
1.ちょうせんはんとうエネルギーかいはつきこう 「朝鮮半島エネルギー開発機構」 [TRIỀU TIÊN BÁN ĐẢO KHAI PHÁT CƠ CẤU]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BÁNハン
TRIỀU,TRIÊUチョウ
ĐẢOトウ
KHAIカイ
CƠ,KY
TIÊNセン
CẤUコウ
PHÁTハツ、ホツ