tòa nhà hai tầng
câu, diễn đạt
1.にかいだて 「二階建」 [NHỊ GIAI KIẾN]​​
2.にかいだて 「二階建て」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NHỊニ、ジ
GIAIカイ
KIẾNケン、コン