tranh Iwaenogu có màu nâu đỏ, được vẽ bằng các màu thiên nhiên làm từ khoáng vật
danh từ
1.あかつち 「赤土」 [XÍCH THỔ]​​
câu, diễn đạt
2.あかつち 「赤土」 [XÍCH THỔ]​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ tranh Iwaenogu có màu nâu đỏ, được vẽ bằng các màu thiên nhiên làm từ khoáng vật

1. Lớp đất nâu đỏ.
赤土の層

Kanji liên quan

THỔド、ト
XÍCHセキ、シャク