Trung tâm Hỗ trợ Người theo đạo Phật
câu, diễn đạt
1.ぶっきょうきゅうえんせんたー 「仏教救援センター」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHẬTブツ、フツ
GIÁOキョウ
CỨUキュウ
VIỆN,VIÊNエン