trường tiểu học dạy trong chùa
câu, diễn đạt
1.てらこや 「寺子屋」 [TỰ TỬ ỐC]​​
2.てらこや 「寺小屋」 [TỰ TIỂU ỐC]​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ trường tiểu học dạy trong chùa

1. Trường tiểu học đơn sơ dạy trong chùa
粗末な寺子屋
2. Phong trào trường tiểu học dạy trong chùa trên thế giới
世界寺子屋運動

Kanji liên quan

TIỂUショウ
TỬ,TÝシ、ス、ツ、-っ.こ
ỐCオク
TỰ