truyện ''Nghìn lẻ một đêm''
danh từ
1.イソップものがたり 「イソップ物語」​​
2.ぞうし 「草子」​​
3.ものがたり 「物語」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ truyện ''Nghìn lẻ một đêm''

1. truyện gối đầu
枕草子
2. truyện bằng chữ Katakana
仮名草子
3. các câu truyện ngụ ngôn của Aesop có lẽ là những tác phẩm hay điển hình mẫu nhất của thế giới văn học
『イソップ物語』は恐らく世界文学の中で最も原型的な寓話的な作品だろう

Kanji liên quan

TỬ,TÝシ、ス、ツ、-っ.こ
VẬTブツ、モツ
THẢOソウ
NGỮ